9 Evrimsel İdrak Basamağı

Bilge Kaan KEZER

Yan taraftaki çizimlerde görüldüğü gibi, hiçbir ön kabul olmadan birbirini tekrarlayan tek bir desen, doğayı var eden 6 elementi ve insanı (mikrokozmos) var eden 10 yolu (ya da çakrayı) kolayca açıklamaktadır. Bu ön kabulsüz sisteme basitçe; geometri denmektedir.

İnsan derken, büyük Hermes’in belirttiği üzere, varoluşun ufak bir kopyasından bahsetmekteyiz. Haliyle, tekamüldeki yolumuz, makrokozmosla, tüm varoluşla uyum ve tekillik içinde olmaktır. Fakat bu konuda inşa edilmiş doktrinler, boyutumuzda kavranmamıştır ve bu nedenle verimli bir şekilde uygulanamamaktadır. Bu nedenle, Gurdjieff’in tekrar keşfettiği arketipleri, bilgiyi kökünden alarak modernize ettik. Bilim ve evrim çizgisinde, modern bir insanın bedenini bu tekamül içerisinde eritebilmesi için 9 derse böldük.

1 Derste, bağımlılıklarından tamamen kurtulmuş bir şuur inşa edecek,

2 Derste, ikili ilişkilerimizin tamamına bir denge kavuşturacak,

3 Derste, Egomuzu ve toplumsal hayattaki rolümüzü keşfedecek,

4 Derste, beden ve zihni, Dünya ile barıştıracak,

5 Derste, tüm değişimlerin ustası olacak,

6 Derste, gerçek idrakın kapısını açacak,

7 Derste, her şeyin nedenini kavrayacak,

8 Derste, eşyanın dışına çıkıp, ona bilinç ile hükmedecek

9 Derste kendimiz ile çevreye, çevre ile kendimize şifa vereceğiz.

9 Arketip’i tamamlayan kişi Krallık sahibidir. Yani her alanda istediğimiz oranda başarı ve tatmin elde etmekteyiz. İlk derste zayıf arketiplerinizi tespit edip, meditasyon, tefekkür, okuma ve eylem 4’lüsü ile destekliyoruz. İdrakınızın her tekamül basamağında, Qi Gong derslerimiz ile bedeninizi de yükselterek, kozmos ile denge bulmaya hepinizi bekliyoruz.

İlk dersimizde, kişiye kutsal geometri, Riemann uzayı ve Kuantum Mekaniği’ni esas alan bir tür analiz yapmaktayız. Bu kişinin tüm arketiplerinin durumlarını tespit etmemizi sağlar. Ardından sağlıklı olmayan arketiplerle alakalı derslere hazırlanması için gerekli doküman ve çalışmalar sunulur.

1. Ders:

Grup olarak yapılır. Bir doğa yürüyüşü, bir meditasyon (öz akıtma) seansı ve bir teorik ders içerir. Teorik ders ve meditasyona katılım, 8-15 kişi arası katılım olmalıdır. Doğa yürüyüşü ücretsiz olup kendi maliyeti dolayısı ile değişkendir. Bir hafta sonu yeterli olacaktır.

Kazanımlar: Benlik kavramının yeniden kazanılması. Dış dünyanın farkındalığı. Sağlığın düzelmesi. Bağımlılıkların tamamının bırakılması.

2. Ders:

2. Ders: 1. Dersi başarı ile tamamlayanlar hazırlık sürecine girerler. Bu 2 ila 4 hafta sürer. Ders, 1 meditasyon seansı, 1 workshop, 1 teorik ders olmak üzere, 2 gün sürer. Gruplar 4-8 kişi arasında olmalıdır.

Kazanımlar: İkili ilişkilerde tam denge sağlanması. Doğru eş seçiminin sağlanması.

3. Ders:

3. Ders: 2. Dersi başarı ile tamamlayanlar hazırlık sürecine girerler. Bu 3 hafta sürer. Ardından 2 farklı eylem seansı, 1 teorik ders olmak üzere bir gün sürecek bir programa katılırlar. Katılımcı sayısı 12-20 arasında olmalıdır.

Kazanımlar: Doğru iş seçiminin sağlanması. Başarının artırılma yollarının keşfedilmesi.

4. Ders:

4. Ders: 3. Dersi başarı ile tamamlayanlar 2 haftalık bir hazırlık sürecine girerler. 1 teorik ders, 1 eylem seansı ve 1 Qi Gong dersine gireceklerdir. Teorik dersin sınırı yoktur, eylem seansı maksimum 10 kişi ile yapılır.

Kazanımlar: Dirayet, iç kuvvet, koruma güdüsü, sabır.

5. Ders:

5. Ders: 4. Dersi başarıyla tamamlayanlar, 1 hafta hazırlık sürecine girerler. 1 teorik ders, 2 (münazara, susarak anlaşma) eylem dersi, bir meditasyondan (beden değiştirme) oluşan ve en az 2 gün süren bir süreçtir. Teorik derste katılım sınırı yoktur. Eylem derslerinden ilkinde katılım sayısı maksimum 8, ikincisinde salonun kapasitesine göre sınırsızdır. Meditasyon ise maksimum 20’dir.

Kazanımlar: Değişimlerin tamamına hazırlıklı olma, değişiklikleri yönlendirme (organizasyon), sesi çok etkin kullanma.

6. Ders:

6. Ders: 5. Dersi başarı ile tamamlayanlar 1 ay hazırlık yaparlar. Ardından, 2 teorik ders, 2 meditasyon, 1 eylem seansından oluşan bir sürece katılırlar. Süreç bittikten 1 hafta sonra sonuçlar kontrol edilir. Her derse katılım en fazla 10 kişidir.

Kazanımlar: Kalp gözünün açılması. Gerçek zamanlı bilgi oluşturabilme ve kendi hayatını sıfırdan dizayn edebilme.

7. Ders:

7. Ders: 6. yı başaranlar 1 haftalık hazırlanma sürecine girerler. 4 teorik ders. Kişi sınırı ders başına 20 kişidir.

Kazanımlar: Tefekkür kabiliyetinin zirveye çıkarılması. Taç çakra açılır.

8. Ders:

8. Ders: 7. Ders ardından 1 ya da 2 ay hazırlık yapılır. 1 eylem seansı, 1 teorik dersten oluşur, 2 geziden oluşur.

Kazanımlar: Auranın genişlemesi, gerçek adaletin kavranması, soyut zekanın gelişmesi, bilmemenin bilgisi.

9. Ders:

9. Katılımcılar yeniden seçilecektir. 1 meditasyon seansı, 2 eylem seansı ve 1 teorik ders vardır, sınıf sayısı maksimum 4’tür.

Kazanımlar: Sezginin doğru kullanılabilmesi. Gönlün ihyası.

Not::  Not: 1den 9a kadar olan aşamaların sürekliliği, katılımcının dersler arası hazırlık süreçlerinde; dersteki çıkarımlarını özel hayatına disiplinli bir şekilde uygulamasını gerektirir. Aksi durumlarda kişinin bir sonraki arketip eğitimine katılmasına izin verilmeyecektir.

Sonuç:: İlk 9 Arketip’i tamamlayanlar, herhangi bir kararı tereddütsüz alır, plan yapmadan doğru yaşar, doğru eşi seçer, sağlık problemlerine neredeyse rastlamaz, merak ettiklerini o an öğrenebilirler.

Tüm programlarımızı başarıyla geçenler, “Yukarıya bakmak” adlı özel bir programımıza katılım hakkı kazanır. Bu program en az 5 kişi tüm programları tamamlandığında açılır ve tamamlayanlar özel bir platformda birbirleriyle iletişimlerini sürdürebilirler.

Not 1: Qi Gong eğitimleri “9 Evrim Basamağı Eğitimi”nden program ve fiyat olarak bağımsızdır. Ancak zihin-beden dengesi için çok önemlidir.

Not 2: Eğitim, kurumsal şirketler için hem program hem fiyatlar açısından yeniden yapılandırılacaktır.

Eğitmen:
Bilge Kaan KEZER

Yaşam amacım için tanımlamam gereken 3 alan var.

Doğa bilimleri, İnsan algısını inceleyen bilimler, Şu an insanı etkileyen küresel sistem.

Nükleer fizik ile doğaya karşı başlayan ilgim, enerji ve zaman sorununu çözmek yönündeydi. Ancak Tesla gibi birçok değerli bilim insanının başına gelenleri ve aslında buluşlarının pek de işe yaramadığını fark ettikten sonra problemi insan algısının ürettiğini fark ettim. Bu, zihnine kazandırdığı