GÜNCEL ETKİNLİKLER

Yeni Hayat Gelişim Merkezi

Dördüncü Yol ile Kendini Keşfetme

7 Ağustos 2018

Kendini Bilmek, yüzyıllar boyunca dinlerin, ekollerin, felsefenin ve ezoterik temelli çalışmaların ortak amacı olmuştur. Araştırmacı filozof George Gurdjieff tarafından ortaya konulan ve öğrencileri vasıtasıyla günümüzü aktarılan Dördüncü Yol ekolü insanın kendini tanıma sistemleri arasında teorik ve uygulanabilirlik açısından ve sonuç almadaki başarısından dolayı her dönemde tercih edilen bir yol olmuştur.

Eğitim Detayları:

İnsan ve Yeryüzü Eğitimleri

11-12 Ağustos 2018

Bazen bir mekana girdiğimizde durup dururken kendimizi huzursuz hissederiz. Bu şekilde hissetmemizin sebebi çeşitli kaynaklardan ortaya çıkmış veya çeşitli nedenlerle oluşmuş strestir. Farkına varmasak da ortamdaki bu durum düşüncelerimizi, duygularımızı, konuşmalarımızı, eylemlerimizi ve sağlığımızı etkiler.

Eğitim Detayları:

Points of You

18 Ağustos 2018

THE COACHING GAME

Ödül kazanmış bir oyun!
The Coaching Game kişisel ve kurumsal gelişim için güçlü ve yaratıcı bir araçtır. Bu araç olağan düşünce kalıplarımızdan bizi çıkarak, kendimize farklı bir yerden bakmamıza olanak tanır. Bu da değişim, gelişim ve büyüme için yeni fırsatlar yaratır. Düşünce ve iletişim süreçlerini harekete geçirme kabiliyeti bakımından;

Eğitim Detayları: