Maya Şaman Öğretisi

Ayşe Nilgün ARIT

Tüm insanlar içlerinde arkaik olarak kayıtlı şamanik vasıflar taşır. İstem ve inanç ile bu vasıflara ulaşmak mümkün ve kolaydır. Şamanın gizemli ve sihirli dünyasındaki bilgileri günlük hayatta kullanılabilir şekle getirmek mümkündür. Şamanik teknikler, ormanlarda, çöllerde ya da modern kent yaşamında aynı biçimde işler; yeter ki enerjinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını iyi anlayabilelim.

Maya şaman inancına göre içinde yaşanan fiziksel dünyanın berisinde, gözle göremediğimiz ve ancak şamanik yolculukla ulaşılabilen, sıra dışı bir alem vardır. Her şeyin canlı ve tüm yaşamın ortak bir enerji alanında birlikte var olduğu şamanik inançta, her şeyi birbirine bağlayan bu “ağ”a katılmak (önce niyet ile ve sonra bilinçli enerji yönetimiyle) mümkün hale gelir. Şamanik kozmik deneyimler, astral yolculuklar şeklinde yaşanır.

Klasik şaman öğretisi çabuk sonuç verir. Spritüel meditasyon, dua ve ilahilerle yıllar alan bir aydınlanmaya birkaç haftalık çalışmaya ulaşılabilir.

Şamanik çalışmaların tümü temel bir eğitim ile başlar.

Tüm insanlar içlerinde arkaik olarak kayıtlı şamanik vasıflar taşır. İstem ve inanç ile bu vasıflara ulaşmak mümkün ve kolaydır. Şamanın gizemli ve sihirli dünyasındaki bilgileri günlük hayatta kullanılabilir şekle getirmek mümkündür. Şamanik teknikler, ormanlarda, çöllerde ya da modern kent yaşamında aynı biçimde işler; yeter ki enerjinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını iyi anlayabilelim.

Maya şaman inancına göre içinde yaşanan fiziksel dünyanın berisinde, gözle göremediğimiz ve ancak şamanik yolculukla ulaşılabilen, sıra dışı bir alem vardır. Her şeyin canlı ve tüm yaşamın ortak bir enerji alanında birlikte var olduğu şamanik inançta, her şeyi birbirine bağlayan bu “ağ”a katılmak (önce niyet ile ve sonra bilinçli enerji yönetimiyle) mümkün hale gelir. Şamanik kozmik deneyimler, astral yolculuklar şeklinde yaşanır.

Klasik şaman öğretisi çabuk sonuç verir. Spritüel meditasyon, dua ve ilahilerle yıllar alan bir aydınlanmaya birkaç haftalık çalışmaya ulaşılabilir. Şamanik çalışmaların tümü temel bir eğitim ile başlar.

 Şamanik yolculuk yaparak farklı bir bilinç boyutuna geçişin teknikleri

 Ruhsal deneyimlerin anlamlı biçimde geliştirilmesi

 Naguallerimiz, atalarımız ve tüm ruhsal rehberlerimizle ilişki kurmanın yolları

 Ruhsal rehberlerden alınan bilgilerin nasıl yorumlanacağı

 Kadim insanlığın tarihi ve maya şamanizminin farkı gibi bilgilere giriş

 Kentsel Şamanizm ve şamanizmin günlük hayata aktarılması

 Şamanik geleneğin modern dünyada yansımaları

 İnsanlık tarihi boyunca, edebiyattan sanata her alanda şamanizmin etkileri

 Nagualin keşfi ve tanınması

eğitimin bazı konu başlıklarıdır.

Eğitimin 1. Gününde:

Şamanizmin esasının anlatılmasını takiben, görünür dünyayı sarmalayan kozmik âlemi tanıyarak şaman yolculuğunu deneyimleyeceğiz. Şamanik alemlere yolculukların özelliklerini ve yöntemlerini öğreneceğiz. Sıra dışı gerçeklikteki farklı dünyaların anlamlarını ve şaman yolculuklarının sembol dilini çözümlemeyi, niyet etme ve yorumlamanın teknik özelliklerini içselleştireceğiz. Nagualleri tanımanın ve yüksek rehberliklerini anlamanın ötesinde, bu çalışmaların güncel hayatımıza yapacağı katkıları öğreneceğiz ve şaman uygulamalarına giriş yapacağız.

Eğitimin 2. Gününde:

Maya öğretisi üzerinden şamanik geleneğe giriş yapacağız. Kadim insanın tarihine değineceğiz ve maya sözel tarihi üzerine konuşacağız. Şamanik görüşte insan olmanın anlamına değineceğiz ve bütüncül insanın katmanlarına giriş yapacağız. Enerji bedenleri ve merkezlerinden bahsederken, farklı gerçeklik boyutlarından ve bunların derin algılanmasından bahsedeceğiz. Bazı maya pratikleriyle, özelleştirme, kutsama, şaman altarı oluşturma ve benzeri gibi temel şamanik teknikleri öğreneceğiz.

Şamanik öğretinin temel metodlarını kullanan herkes kadim topluluklardaki şamanik öğretiye aşina olacak, teknikleri hayatımıza nasıl katacağımızı anlamış olacaktır. Bu atölye sadece şamanik teknikleri anlamayı değil, şamanik bir inancın gündelik hayatta nasıl yaşanacağı ve hayata nasıl geçirileceğinin bilgisini de kapsar.

Eğitimin 3. Gününde:

Maya öğretisi üzerinden şamanik geleneğe giriş yapacağız. Kadim insanın tarihine değineceğiz ve maya sözel tarihi üzerine konuşacağız. Şamanik görüşte insan olmanın anlamına değineceğiz ve bütüncül insanın katmanlarına giriş yapacağız. Enerji bedenleri ve merkezlerinden bahsederken, farklı gerçeklik boyutlarından ve bunların derin algılanmasından bahsedeceğiz. Bazı maya pratikleriyle, özelleştirme, kutsama, şaman altarı oluşturma ve benzeri gibi temel şamanik teknikleri öğreneceğiz.

NOT: Rahat kıyafetler giyilmesi, sıcak tutan çoraplar ve gözleri kapatmak üzere birer bandana ya da uçak uyku gözlüğü, kalem ve not defteri getirmesi gereklidir.

Tavsiye Edilen Okumalar:

Kutsal Maya İnancı

Ayşe Nilgün Arıt, Don Miguel A. Vergara

(Ray Yayıncılık)

Şamanın Kozmik Dünyası

Ayşe Nilgün Arıt

(Ray Yayıncılık)

Şamanizmde Kutsal Rehberler

Ayşe Nilgün Arıt

(Ray Yayıncılık)

Maya Şaman Şifası

Ayşe Nilgün ARIT

(Ray Yayıncılık)