SEMİNERLER

Yeni Hayat Gelişim Merkezi

Maya Şaman Öğretisi

Tüm insanlar içlerinde arkaik olarak kayıtlı şamanik vasıflar taşır. İstem ve inanç ile bu vasıflara ulaşmak mümkün ve kolaydır. Şamanın gizemli ve sihirli dünyasındaki bilgileri günlük hayatta kullanılabilir şekle getirmek mümkündür. Şamanik teknikler, ormanlarda, çöllerde ya da modern kent yaşamında aynı biçimde işler; yeter ki enerjinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını iyi anlayabilelim.

DAHA FAZLA BİLGİ

Aile Dizimi

Aile Dizim Çalışmaları; Dizim yapılan kişiler ve katılımcıların ruhsal, bedensel ve bilişsel yanlarına ait görünmeyenleri, dile gelmeyenleri ve kişilerin bilinçaltı yansımaları ve de gölge yanları fark edebilmesine olanak sunar, Dizim yapılan kişilerin ve katılımcıların kendilerine dışarıdan bir başka göz gibi bakabilmesini ve kişilerin kendilerine ait farklı parçalarını aynı anda görebilmesinin ve fark etmesinin düzlemini sağlar,

DAHA FAZLA BİLGİ

Points of You

The Coaching Game kişisel ve kurumsal gelişim için güçlü ve yaratıcı bir araçtır. Bu araç olağan düşünce kalıplarımızdan bizi çıkarak, kendimize farklı bir yerden bakmamıza olanak tanır. Bu da değişim, gelişim ve büyüme için yeni fırsatlar yaratır. Düşünce ve iletişim süreçlerini harekete geçirme kabiliyeti bakımından; yaşam ve iş koçları, eğitmenler, terapistler, psikologlar, danışmanlar, grup liderleri için kullanımı son derece pratiktir.

DAHA FAZLA BİLGİ

9 Evrimsel İdrak Basamağı Eğitimi

İnsan derken, büyük Hermes’in belirttiği üzere, varoluşun ufak bir kopyasından bahsetmekteyiz. Haliyle, tekamüldeki yolumuz, makrokozmosla, tüm varoluşla uyum ve tekillik içinde olmaktır. Fakat bu konuda inşa edilmiş doktrinler, boyutumuzda kavranmamıştır ve bu nedenle verimli bir şekilde uygulanamamaktadır. Bu nedenle, Gurdjieff’in tekrar keşfettiği arketipleri, bilgiyi kökünden alarak modernize ettik. Bilim ve evrim çizgisinde, modern…

DAHA FAZLA BİLGİ

Fraktal Alan Bilimi

Evrenin, farkındalığın, aydınlanmanın, yaşam enerjisinin, yer çekiminin, alfabe ve sembolün, rengin, mikrodan makroya maddenin ve diğer tüm merkezcil ve kendi kendini düzenleyebilen kuvvetlerin, Elektriksel Kaynağı -Sebebi ve Mekanizması İnsanoğlunun ilk sırrı; fraktalite ve altın oranı, birbirleri ile olan ilişkilerini ve evrendeki tüm dinamikleri nasıl yarattıklarını tekrar keşfetmenin vakti geldi. Bu bilimin sırlarını ve gizemini beraber…

DAHA FAZLA BİLGİ

Yaşam Alanları ve Denge

Dünya’nın kendine özgü doğal bir gücü ve enerjisi bulunmaktadır. Dünya her şeyi ile yaşayan bir organizma gibi düşünülür ve havası, toprağı, mineralleri, suyu, canlıları ile bir bütün olarak görülürse, onun bioelektrik enerjisinin varlığı yadsınmaz. İnsan bedenini saran sinir sisteminde akan enerji gibi, dünya yüzeyi altında da negatif ve pozitif radyasyon akımları var. Bunlar, yerin jeolojik yapısının elektriksel girdabından doğuyor ve enerji ağları olarak…

DAHA FAZLA BİLGİ

Usui Reiki

Reiki gerçek benliğimizi keşfetmede bize yol göstermektir. Gerçek doğamızı kavradığımız zaman, yaşamlarımız dönüştürülür ve yaşamlarımızın tüm alanlarında sevgiyi ve uyumu deneyimlemede yardımcı olur. Sınırlandırıcı düşünce modellerini ve negatif enerjileri salıvermeye başlarız ve dikkatimizi daha şefkatli olmaya odaklarız. Tüm bunların doğal sonucu olarak farkındalığımızı artırarak egomuzun hükmünden kurtulur, kendimizle beraber…

DAHA FAZLA BİLGİ

Yıldız ile Ay Çalışması

12-15 grup üyesi ile yapılan yaşam yolcuğu olup çalışmalarda grup üyelerini kendi öz hakikatine yönelten ve kendini tanıması için kendi yaşamına dışardan bakabilmesine olanak sunan, aynı zamanda grup üyesinin doğumundan başlayıp yetişkinliğe giden süreçlerin de çalışıldığı, “Sistem ve Aile Dizimi Yönelimli” sistemik çalışmalar bütünüdür. Çalışma Grubu üyesinin yaşamı ile var olan ilişkisinde (Beklentisi, hedefi, bakışı, duruşu…

DAHA FAZLA BİLGİ

Heal Your Life®

Hayatınızı İyileştirin / Heal Your Life Workshop® içsel olarak güçlü bir şekilde kendini görme, anlama, kabul etme ve kendini, başkalarını ve hayatı sevmeyi öğrenme deneyimidir. Bu çalışma, dünyada Kişisel ve Spiritüel Gelişim’in öncüsü Louise L.Hay tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Heal Your Life Workshop® fiziksel- duygusal- zihinsel ve ruhsal olmak üzere katılımcı ile dört boyutta çalışır. Kişi, hayatın kendisine getirdiği deneyimlerin…

DAHA FAZLA BİLGİ

Şifa ve Kundalini

Tam olarak ‘Anne’ anlamına gelen Kundalini, kadim yöntemleri ve uygulamaları kişisel ve ruhsal uyanış getirmek için doğanın iyicil olduğu kadar enerjetik özelliklerini de kapsayan bir sistemdir. Enerji, her bireyin eşsizliğini kabul ederek ve aynı anda hepimizin özde bir olduğunu da tanımlayarak kalpten doğar. Bu yüzden, bugünkü zor zamanlarda, herkes için ana amaca – Öz Farkındalık- doğru daha büyük adımlar atmadan önce, kişinin temellerini güçlendiren ideal bir sistemdir.

DAHA FAZLA BİLGİ

Feng Shui – Numeroloji – Astroloji

 Gerçek denge herşeyin kapsamıdır. Be sebeple, sağlıklı bir varoluş için, bir bireyin içsel işleyişinin dış çevresi ile dengeli olması şarttır. Modern yaşamın en kritik süreci, gün içerisindeki sayısız aktivitelerimizin arasında, şifa ve meditasyon çalışmalarının hemen sonrasında yakaladığımız sükunet halini sürdürebilmemizdir. Bu sebeple, kişinin yaşadığı yer, kariyer seçimi, yaptığı sosyal aktiviteler… vs, bu dengenin idame edilmesinde yardımcı olan faktörler olmalı.

DAHA FAZLA BİLGİ