Usui Reiki

İbrahim DİVİTLİ

Mikao Usui tarafından Japonya’da 19. yy’ın sonlarında yeniden keşfedilen bir enerji tedavisi şekli olan Reiki, Japonca’da kozmik yaşam enerjisi anlamına gelir. “Rei” Tanrı bilincine sahip, bilgili, akıllı ve yaradılıştaki sevgi gücüne sahip demektir. “Ki” ise enerji anlamında kullanılır. Bu terim, zihni sakinleştirerek kişinin yaşam gücünü yükselten Evrensel Yaşam Gücü Enerjisi’ni tanımlamak için Usui tarafından seçilmiştir. Reiki, Beden-Ruh dengesini düzenleyip korur ve aynı zamanda yaşam enerjisi kapasitesini çoğaltır. Böylece hem mevcut rahatsızlıklar giderilebilir hem de oluşabilecek hastalıklardan korunma sağlanır.
Mikao Usui, en yüksek boyutların titreşimlerine “Reiki” adını verdi.
Ona göre Reiki, daha yüksek boyutlardaki varlıklar tarafından yayılan bilinçli enerjidir. Enerji kendi bilinçliliğine ve zekâsına sahiptir ve sevginin, uyumun ve şifanın karakteristiklerini gösterir ki, gerçek doğası saf ışıktır. Reiki uygulayıcıları bu enerjiye daha güçlü bir şekilde ulaşır, çünkü aldıkları uyumlamalar kendi yaşam enerjilerini artırır ve onları Reikinin kaynağına bağlar.
Reiki bir din ya da mezhep olmamakla beraber tüm dinlerle uyum içindedir. Dini, ırkı, milliyeti, cinsiyeti ve yaşından bağımsız olarak herkes Reiki şifa gücünden yararlanabilir ve herkes Reiki uygulayıcısı olabilir.
Reiki ve Reiki gibi şifa tekniklerini anlamak ve bilimsel olarak daha açık seçik tanımlayabilmek için hala birçok deney yapılmakta ve bilimsel teoriler geliştirilmektedir. NNCAM (Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Birliği) Reikinin Amerika’da en çok kullanılan tamamlayıcı tıp uygulamalarından biri olduğunu ilan etmiştir. Her gün yenilenen teknoloji ve artan ilgi, bilimin Reikiyi daha net anlamasını, onaylamasını ve kabul etmesini sağlayacaktır.
Reiki, el verme (uyumlama veya inisiyasyon da denir) yöntemiyle aktarılır. Reiki usta öğretici (3b master teacher) reiki elini almaya niyet eden kişiye reikiyle ilgili bir bilgilendirme semineri verir ve kişiyi Reikiye uyumlar. Ardından fiziksel olarak kendisinde ve başkalarında bu enerjiyi nasıl kullanacağını ve 21 günlük arınma döneminde kendisine uygulayacağı egzersizleri öğretir.
Reiki’nin amacı gerçek benliğimizi keşfetmede bize yol göstermektir. Gerçek spiritüel doğamızı kavradığımız zaman, yaşamlarımız dönüştürülür ve yaşamlarımızın tüm alanlarında sevgiyi ve uyumu deneyimlemeye başlarız. Sınırlandırıcı düşünce modellerini ve negatif enerjileri salıvermeye başlarız ve dikkatimizi daha şefkatli olmaya odaklarız. Tüm bunların doğal sonucu olarak farkındalığımızı artırarak egomuzun hükmünden kurtulur, kendimizle beraber tüm varlıklar için uyum, huzur ve mutluluk inşa etmeye başlarız.

Eğitmen:

İbrahim DİVİTLİ

İbrahim Divitli, Balıkesir Susurluk’ta doğdu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri bölümünü bitirdi. İlaç sektöründe farklı firmalarda on dört yıl  hizmet ve satış kadrolarında bulundu. 2004 yılında baba oldu ve eşi Hacer Divitli’nin hayatındaki değişimine uyum sağlamaya ve onun destekleriyle değişim serüvenine başladı. 2007 yılında Reiki ile tanıştı ve …
''İbrahim DİVİTLİ '' Kimdir?