Yıldız ile Ay Çalışması

Özcan YILDIZ
Sistem ve Aile Dizimi Terapisi Yönelimli 
Aile & Yaşam Çalışma Grubu (Kapalı Grup /12-15 kişi)
 • 12-15 grup üyesi ile yapılan yaşam yolcuğu olup çalışmalarda grup üyelerini kendi öz hakikatine yönelten ve kendini tanıması için kendi yaşamına dışardan bakabilmesine olanak sunan, aynı zamanda grup üyesinin doğumundan başlayıp yetişkinliğe giden süreçlerin de çalışıldığı, “Sistem ve Aile Dizimi Yönelimli” sistemik çalışmalar bütünüdür.
 • 8 ADIM’ tan oluşur, her ayda bir tam gün Saat: 10:00 – 18:00’de çalışılır.
 • Kapalı grup sisteminde yapılan çalışmalarda her katılımcı üye ile interaksiyon içerisindeki çalışmaları içerir.
Aile dizimi izmir yeni hayat gelişim merkezi özcan yıldız

Grup üyesinin yaşamı ile var olan ilişkisinde (Beklentisi, hedefi, bakışı, duruşu, zorlandığı veya keyif aldığı ile alma-verme dengesi vb.) alanlarda ve Katılımcı üyenin ailesi ile var olan ilişkilerinde ( Bağlanma, koalisyon, ittifak, ikame, miras, dışlanma vb.) yapılacak çalışmalar ile katılımcı üyeye eşlik edilir.

8 Adımın her birinde grup üyesinin aile/sistemine yönelik özgün çalışmaları kapsar.

Çalışmalarda grup üyesi kişinin kendini tanıması ve yaşayabileceği her duygu durumundan bilinçli yönelimle çıkabilmesi için deneyim kazanabilmesinin ortamını hazırlar.

Adımlarda oluşturulacak 2’li, 3’lü ve 4’lü küçük grup çalışmalarıyla katılımcı üyelere sezgisel, duyusal deneyimler edinme, kendini gözlemci olarak izleyebilme ve kendini anlama, yaşamı anlamlandırma imkanı sağlar.

Grup üyelerinin yaptıkları iş/meslekleri ile ilgili alanlarında yapılacak çalışmalarla üyeleri iş yaşamında da destekler.

Katılımcı üyelerin ihtiyacı olan aile ve yaşama dair gerektiğinde temel kavramlar katılımcı üyelere aktarılır ve pratik uygulama çalışmaları ile desteklenir.

Her çalışma sonrası grup üyeleri; verilen mini ödevler ile çalışmalar süresince izlenir, eksiklikleri görmesi tamamlaması sağlanır.

Grup üyelerinin genogram/soyağacı çalışması hazırlıkları yapılarak hazır olan üyeler ile grup dinamiğine göre tamamlayıcı “Aile Dizim” çalışmaları yapılır. Ayrıca tüm yapılacak çalışmalar sonrası üyeleri desteklemek için ve üyenin grupta paylaşamayacağı konularıyla ilgili üyenin özelini de kapsayan en az 2 adet Bireysel Görüşme Çalışması da yapılır.

Zorunlu nedenlerle blok çalışmasına katılamayan üyeler için bireysel seans görüşmeleri yapılarak eksik çalışmalar telafi edilir.

Aile & Yaşam Çalışma Grubu ile 8 Adım Programı;
1. Adım Kendine yönelmek ve yaşamdaki yerini görebilmek
 • Oryantasyon,
 •  Şimdiden İleriye yöneliş ve kendilik çalışmaları,
 • Aile, yaşama ve Hedefe ait çalışmaları,
 •  Destekleyici sistem dizim çalışmaları,
2. Adım Ailede ve yaşamda varoluşsal bağlarını görüp hayata ilk adımı yeniden atmak
 • Şimdiden İleriye yöneliş ve kendilik çalışmaları,
 • Anne karnı süreci, Doğum, Bağlanma ve Ayrılığa ait çalışmaları,
 • Destekleyici sistem dizim çalışmaları,
3. Adım Yaşamdaki bilinç evrelerini deneyimlemek ve kendi bilincini fark etmek;
 • Şimdiden İleriye yöneliş ve kendilik çalışmaları,
 • Çocukluk, Ergenlik, Yetişkinlik bilinç evrelerine ait Çalışmalar,
 • Destekleyici sistem dizim çalışmaları,
4.Adım – Duygu/beden ile semptom ve hastalıklarımızın mesajını-şifresini fark etmek;
 • Şimdiden İleriye yöneliş ve kendilik çalışmaları,
 • Duygu beden, Semptom ve Hastalıklara ait çalışmalar,
 • Travmaların yaşamsal katkısını anlamak,
 • Destekleyici sistem dizim çalışmaları,
5. Adım – Aile ve diğerleri ile olan yaşamsal ilişkileri görmek, deneyimlemek;
 • Şimdiden İleriye yöneliş ve kendilik çalışmaları,
 • Aile, eş/partner ve iş/para ilişki düzlemine ait çalışmalar,
 • Destekleyici sistem dizim çalışmaları,
6. Adım – Aile ve Sistemindeki yerimizi anlamak ve özdeşlikleri fark etmek;
 • Şimdiden İleriye yöneliş ve kendilik çalışmaları,
 • Soy ağaçlarını hazırlamak ve grup dinamiğine göre dizim çalışmaları yapmak,
 • Destekleyici sistem dizim çalışmaları,
7. Adım – Kendilik ve bütün olarak yaşamda var olabilmeye yönelmek;
 • Şimdiden İleriye yöneliş ve kendilik çalışmaları,
 • Yaşamdaki güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma çalışmaları;
 • Atalar ile bağ ve bağsızlığa ait çalışmalar
 • Destekleyici sistem dizim çalışmaları,
8. Adım – Aile ve Yaşam yolculuğundaki kazanılan deneyimle, kendi özgün yeni yolculuğa çıkış;
 • Şimdiden İleriye yöneliş ve kendilik çalışmaları,
 • Yaşam, yeni öyküm ve yeni hedefe yöneliş,
 • Veda ve yeni yolculuklara merhaba,
Sistem & Aile Dizimi Terapisi Yönelimli Aile & Yaşam Çalışma Grubu İçin Bilgi Notu;

Aile Dizim Çalışması; Dizim Çalışma yapılan kişilerin ve katılımcıların ruhsal, bedensel ve bilişsel yanlarına ait görünmeyenleri, dile gelmeyenleri ve kişilerin bilinçaltı yansımaları ve de gölge yanları fark edebilmesine olanak sunar,

Problemi için çalışma yapılan kişilerin ve katılımcıların kendilerine dışarıdan bir başka göz ile bakabilmesini ve kişilerin kendilerine ait bilmedikleri parçalarını da fark etmesini sağlar.

Çalışma yapılan kişilerin ve katılımcıların acı, öfke, kaygı, umutsuzluk, çaresizlik, yalnızlık, sevgisizlik gibi zorlayıcı hislerden/hallerinden ve vuku bulan duygulanımın içinden çıkabilmesi için kişiye çoklu gerçekliğini hatırlatır, kendi kaynaklarını görmesini sağlar. Kişiyi kendi iç güdülerini izlemeyi ve ayrıca kendini dönüştürebilmenin ipuçlarını deneyimletir.

Aile Dizim Grup çalışmaları kişinin kendiliğine özgün sistemik ve bütüncül yönelimli çalışmalardır. Aile Dizimi Grup Çalışması aynı zamanda;

 • Katılımcılara kendi ruhu ile bağ kurması için olanak sağlar.
 • Kişiler tarafından problem olarak dillendirilen taleplere, Sistemik ve bütüncül yaklaşımla yönelerek eşlik eder.
 • Çalışmalarda danışanın talepleri ve öncelikleri düzleminde ve danışan merkezli yol izlenir.
 • Katılımcılara sürekli interaksiyon içinde bir çalışma ortamı sunar.
 • Çalışmalarda etik kurallar sistemiyle, çalışılan kişinin ve katılımcıların problemi konusunda özeline saygı gösterir ve de özeli korunur.

Grup Çalışmalarına Kimler Katılabilir?

 •  Yaşamında kendine ait sorulara cevap bulmak isteyenler,
 • Kendisini bir yere ait hissetmeyen, yalnız hisseden ve yaşamdaki yerini sorgulayanlar,
 • İlişkilerinde (Eş, iş, partner, aile, vb.) zorluk çekip çözüm arayanlar,
 • Anne, baba veya büyük ailesi ile bağ kuramayan, kendini aileye ait hissetmeyip yalnız hissedenler,
 • Ebeveyn olarak çocuklarına yönelik iletişimde ve bağ kurmada zorlananlar,
 • Para ve iş yaşamlarında kendini sıkışmış, çözümsüz hissedenler,
 • Anlayamadığım Kronik hastalıklarım, semptomlarım var diyenler,
 • Kendim ve ailem, çevrem için bir şey yapabilir miyim diyen tüm yetişkinler katılabilir…
Eğitmen:
Özcan YILDIZ

Eğitmen & Danışman Özcan YILDIZ, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Lisans mezunu olup Gazi Üniversitesinde Eğitim Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

 Özcan YILDIZ, Yaşamın kendisi için ne sunduğunu değil, kendisi ne yapabildiğini önemser ve sorgular. Yaşamdaki tüm alanlarda sorumluluğun ve soruların cevabının ötekindeki olanı değil kendindeki cevabını ve karşılığını arar ve de problemlere bütüncül ve